Termin i Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TPRZ Lachy czerwiec 2018

 • Autor: jzelasko
 • Opublikowany: 2018-06-04

Zarząd TPRZ Lachy zwołuje w dniu 18 czerwiec 2018 o godz 18:00 , w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Jagiellońska 31 w Nowym Sączu, Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TPRZ Lachy .

W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin na godzinę 18:15 18 czerwca 2018 roku.

Porządek Walnego  Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TPRZ Lachy 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r. i za kadencję.
 6. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z działalności w 2017 rok.
 8. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną  za 2017 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 r.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 11. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
 13. Wybory:
  1. Zarządu ,
  2. Komisji Rewizyjnej ,
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad