​W sądeckim Sokole odbył się koncert Lachów. Występowały wszystkie grupy Lachów: grupa rytmiczna, Małe Lachy, grupa młodzieżowa oraz grupa dorosła. Sala była wypełniona po brzegi.