​Lachy uczestniczyły w uroczystej procesji w Skansenie mającej upamiętnić wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.